Watermolen in Noord Brabant

Watermolen in Noord Brabant

Het aantal watermolens in Meijerij en Kempen was vroeger aanzienlijk.

Eeuwen lang is dit zo geweest, maar in de eerste vijftig jaren van de twintigste eeuw is dit aantal sterk gedaald. In 1545 vaardigde Karel V een ordonnantie uit, waarin omschreven werd hoe om te gaan met de wateroverlast die deze molens met zich meebrachten. Om er voor te zorgen dat er genoeg kracht was om de molen te laten draaien, werd het water regelmatig hoog opgestuwd. Omringende landerijen kwamen hierdoor onder water te staan. In het pamflet van Karel V werd het peil omschreven waarboven de molenaars het water niet mochten opvoeren en welke maatregelen er konden worden genomen tegen de overtreders. In dit schrijven worden 32 molens met naam genoemd. Slechts enkelen zijn bewaard gebleven.  
Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
De kampioenen van 1957 werden voor hun prestaties gehuldigd op 6 februari 1958, Foto Kirsch.
Opvang van psychiatrische patiënten
images/hourglass.png

ZOEKEN...