Nette Huishoudster

Nette huishoudster

De speelfilm is de meest bekende en meest populaire filmsoort, hoewel het maar een relatief klein percentage vormt van de totale filmproductie. De twee seconde durende “Roundhay Garden Scene”* wordt over het algemeen beschouwd als de eerste (bekende) speelfilm en werd gemaakt in oktober 1888 door Louis Le Prince. Aanvankelijk werden dergelijke films als nieuwigheid vertoond op kermissen en in variététheatertjes. De eerste films waren zwart-wit, zonder geluid en duurde maar kort: van 1 minuut tot de standaardmaat van 10 minuten in de jaren rond 1910. De heersende opvatting was dat een gemiddelde kijker (arbeider) zich toch niet langer zou kunnen concentreren. De filmverhalen waren veelal gebaseerd op (gedeelten van) toneelstukken en beroemde romans. De speelfilms waren snel populair en vanwege het grote succes begon men speciale theaters te bouwen voor filmvertoningen. Het fenomeen speelfilm zou van daaruit langzaam uitgroeien tot de kleurige, van geluid voorziene, avondvullende, computergeanimeerde miljoenenproducties van nu.

Fragment uit: “Nette huishoudster” waarin een weduwnaar ‘lijdt’ onder huishoudster nummer twee en haar kinderen.

Bronvermelding: AV-Collectie RHCe, objectkenmerk 61178
Auteur: GLE / M. Mils

* te zien op YouTube.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Reacties worden geladen...
Ontdekken
Bus ramt gevel van café het Kruispunt. Fotograaf Frans van Mierlo, Foto Visie | Beeldcollectie RHCe
Akte van overdracht, gepasseerd voor schepenen van Geertruidenberg, door Jan Cornelis Joppen van Baevels en Jan Jans Schoonemans te Dordrecht, als voogd van Janneken Cornelis Joppen van Baevel, kinderen van Cornelis Job Jacobss. van Baevel en Lijntgen Jans Schoonemans, aan hun broer Jacob Cornelis Joppen van Baevel, van 2/3 part van een huis, pottenbakkerij, klein huis, loodsen, grond, erf en toebehoren, gelegen opden haverdijck ontrent den manhuijs steijger ofte poorte, genaamd den Vergulden Poth, te Geertruidenberg. 1635 juni 08
Pasen
images/hourglass.png

ZOEKEN...