In de bezoekersruimte van RHCe gelden onderstaande huisregels:

Algemeen

 • De bezoekersruimte is op afspraak toegankelijk op dinsdagen en donderdagen tussen 09.00 en 16.00 uur.
 • Het is mogelijk gebruik te maken van computers en internet (WiFi) voor het doen van (historisch) onderzoek
 • Bezoekers dienen er rekening mee te houden dat medewerkers in de bezoekersruimte overleg kunnen plegen. 
 • Aan bezoekers die de bepalingen van onderstaande huisregels overtreden of hinderlijk aanwezig zijn voor anderen, kan de toegang tot de bezoekersruimte en het gebruik van diensten worden ontzegd. 
 • Deze huisregels gelden voor iedereen die de bezoekersruimte betreedt en/of gebruik maakt van voorzieningen. In alle andere gevallen dienen de aanwijzingen van medewerkers opgevolgd te worden. 
 • In geval van diefstal of gedrag dat daartoe aanleiding geeft, doen wij aangifte bij de politie.

Huisregels

 • De bezoekersruimte van het RHCe is tijdens openingstijden bestemd voor het raadplegen van stukken uit de collectie.   
 • Voor het aanvragen, reserveren en retourneren van stukken [uit de collectie] zijn door het RHCe richtlijnen opgesteld; medewerkers zijn aanwezig om hierbij aanwijzingen en advies te verstrekken.
 • Het raadplegen, produceren en/of verspreiden van pornografische, gewelddadige, racistische, discriminerende of bedreigende beelden en/of teksten is niet toegestaan.  
 • Het ongevraagd versturen van e-mail in grote hoeveelheden (spam) is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan een tas mee te nemen in de bezoekersruimte; hiervoor zijn lockers gratis beschikbaar.
 • Het nuttigen van consumpties is niet toegestaan. 
 • Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan, maar mag geen overlast veroorzaken.   
 • Voor kopieer- of scandiensten en voor zover niet in strijd met wetgeving (privacy, auteursrecht etc.), kan een bezoeker zich wenden tot een medewerker. 
 • De bezoekers dienen alle ruimten en meubilair na gebruik netjes en onbeschadigd achter te laten.

Raadplegen / dupliceren van documenten

 • Vraag voor het maken van foto’s, scans of kopieën eerst toestemming. Fotograferen mag alleen zonder flitser.
 • Archiefbescheiden kunnen op grond van de materiële staat van raadpleging worden uitgesloten; dit ter beoordeling van de medewerker.
 • Op grond van wettelijke bepalingen en beperkingen (Auteurswet 1912; Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunnen stukken van raadpleging uitgesloten zijn.
 • Op grond van openbaarheidsbeperkingen, gesteld door het college van B&W waar de informatie betrekking op heeft van de betreffende gemeente, kunnen stukken van de raadpleging uitgesloten zijn; het is in die gevallen mogelijk bij de streekarchivaris schriftelijk ontheffing aan te vragen. Hierop wordt binnen 5 werkdagen een beslissing genomen die schriftelijk en gemotiveerd wordt aangeboden. Tegen deze beslissing is bezwaar en beroep mogelijk op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht.