Open Data zijn gegevens die vrij beschikbaar zijn. Het betreft openbare informatie waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op rusten. 

Open Data RHCe