Nuttige links voor beginnende onderzoekers

Video: Wat is een archief?
Video: Hoe doe je onderzoek?
Video: Hoe zoek je online in een archief?
Informatie: Waarom mag ik deze bron niet inzien?
Informatie: Hoe zoek ik in Doop- Trouw & -begraafregisters (DTB)?

Zoekwijzer Stamboomonderzoek

Wat is stamboomonderzoek?
Stamboomonderzoek (ook wel genealogisch onderzoek genoemd) is gericht op het vinden van familiegegevens uit het verleden. Er wordt geprobeerd uit te zoeken wie de voorouders zijn, wanneer ze zijn geboren, waar ze hebben gewoond en hoe ze leefden.

Hoe doet u stamboomonderzoek?

Stap 1: Begin thuis.
Het onderzoek naar de familiegeschiedenis begint thuis. Verzamel zo veel mogelijk familiepapieren, zoals trouwboekjes, bidprentjes, oude koopakten, foto’s e.d., die bij familieleden op allerlei manieren bewaard worden. In deze familiepapieren moet u een aanknopingspunt zien te vinden, het liefst van voor 1938 (akten van overlijden worden na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar en geboorteakten na 100 jaar), waarmee u in de archieven verder kunt zoeken. Noteer ook de familieverhalen die rondgaan. Houdt een goede administratie bij, zodat u ook later altijd kunt nagaan hoe u aan de informatie gekomen bent.

Stap 2: Oriëntatie.
In de bibliotheek van het RHCe vindt u een aantal handboeken over stamboomonderzoek. Op onze site vindt u onder de links bij genealogie een aantal websites, zoals van de Nederlandse Genealogische Vereniging en het Centraal Bureau voor Genealogie waar allerlei handleidingen over stamboomonderzoek op staan. In de catalogus van het CBG of onze bibliotheekcatalogus kunt u nagaan of er al iets over uw familienaam gepubliceerd is.

Stap 3: Archiefdiensten.
Na de oriëntatie, gaat u naar een archiefdienst zoals het RHCe om verdere gegevens te zoeken.

Welke bronnen?
De eerste bronnen waarin het onderzoek verder plaatsvindt, zijn de registers van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters. Komt u in de periode vóór 1811, dan bent u in de eerste plaats aangewezen op de Doop-, Trouw-, en Begraafregisters (de DTB’s). Een deel van deze bronnen is via een index raadpleegbaar gemaakt. De bekendste hiervan is WieWasWie.nl. Wees er wel op bedacht dat nog niet alle bronnen geïndexeerd zijn en dat het daarnaast wellicht nodig is om een archiefdienst te bezoeken. Veel gemeenten hebben een eigen archiefdienst óf zijn met andere gemeenten een samenwerkingsverband aangegaan. Het onderzoek bij archiefdiensten is kosteloos. De adressen van de archiefdiensten zijn te vinden op www.archiefnet.nl.

In deze bronnen zijn vooral namen en jaartallen te vinden. Deze hebt u nodig om verder te kunnen zoeken naar aanvullende gegevens. Ze vormen als het ware de kapstok waaraan u verdere gegevens kunt ophangen. Om deze gegevens te vinden zult u onderzoek moeten doen in andere bronnen, zoals archieven van schepenbanken, notarissen, kadaster etc.

Wat is er bij het RHCe te vinden?

Werkgebied RHCe
Het werkgebied van het RHCe beslaat 20 gemeenten in Zuidoost Brabant. Ga naar: www.rhc-eindhoven.nl Over ons  Gemeenten in Zuidoost Brabant  aanklikken, daar krijgt u een overzichtskaartje te zien. Van al deze gemeenten zijn de archieven overgebracht naar het RHCe. In de bezoekersruimte zijn de openbare archieven door iedereen te raadplegen.

Soorten bronnen
Van alle aangesloten gemeenten zijn de eerder genoemde openbare registers van de Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters en Doop-, Trouw- en Begraafregisters naar de RHCe overgebracht. Het RHCe is bezig om aan alle indices een scan van de originele akte te plakken. Het aanbod van scans wordt steeds groter. Mocht er nog geen scan beschikbaar zijn, dan kunt u (indien beschikbaar) bij het RHCe de aktes op microfiche raadplegen. Naast deze bronnen zijn ook de archieven van gemeentebesturen, schepenbanken en notarissen in te zien. Ook de Beeldbank (foto’s, kaarten, prenten) kan interessante informatie opleveren.

Primaire genealogische bronnen:

 • Burgerlijke Stand
 • Bevolkingsregisters
 • Doop-, Trouw- en Begraafregisters

Secundaire genealogische bronnen:

 • Notarieel archief
 • Schepenbankarchief
 • Gemeentebesturen
 • Cijnsadministratie

En dan…
Genealogisch onderzoek levert veel namen, jaartallen en andere gegevens betreffende de familie op. Het is van belang dat al deze gegevens op een overzichtelijke manier worden geordend.

Voor de ordening van alle gegevens zijn diverse computerprogramma’s op de markt. Op de site van het Centraal Bureau voor Genealogie www.cbg.nl vindt u onder sitemap links computergenealogie verwijzingen naar computerprogramma’s. Aan de hand van demo-versies op internet kunt u uw keuze bepalen.

Websites:
www.archiefnet.nl: Een startpagina naar archiefdiensten in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld.
www.cbg.nl: Website van het Centraal Bureau voor Genealogie.
www.ngv.nl: Website van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
www.wiewaswie.nl: Website met meer dan 230 miljoen personen in de database.
www.watstaatdaer.nl: Kunt u een akte niet lezen? Post het op deze website en het wordt getranscribeerd.

Literatuur:

 • Marijke Hilhorst, Hoe schrijf je een familiegeschiedenis?, Augustus, Amsterdam, 2011
 • Marc van den Cloot, DNA Brabant : dna-project 2009 oud-hertogdom Brabant, Familiekunde Vlaanderen, Antwerpen, 2010
 • Johan Roelstraete, Je stamboom, je familiegeschiedenis: stap voor stap, Davidsfonds, Leuven, 2006
 • Rob van Drie en Kees Noorda, Verre verwanten : familiegeschiedenis dichterbij, Kosmos, Utrecht, 2005
 • Rob van Drie, Stamboomonderzoek voor beginners, Centraal Bureau voor Genealogie 1998. Rob van Drie (red.), Voorouders in beeld, Centraal Bureau voor Genealogie/Teleac 1997.
 • Adri P. van Vliet (eindred.) Brabanders gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Noord- Brabant, Centraal Bureau voor Genealogie/Rijksarchief Noord-Brabant 1995.
 • Koos Boertjens, Internetgids Stamboomonderzoek, Academic Service 1999.
 • Annemiek van der Veen en Rien Wols (eindred.), Lezen in Brabantse bronnen.
 • Begrippenapparaat bij Brabants oud-schrift, Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening 1989.

Meer weten
Er zijn diverse publicaties verschenen, met daarin uitgebreidere informatie over genealogisch onderzoek. Daarnaast biedt ook het Internet vele mogelijkheden. Het RHCe geeft jaarlijks cursussen voor beginnende genealogen.