Gemeentearchieven

De archieven van de 20 aangesloten gemeenten vormen het hoofdbestanddeel van wat het RHCe beheert. Ze zijn onmisbaar om (cultuur-) historische ontwikkelingen in de regio te bestuderen en reconstrueren.

De regionale collectie

De regionale collectie vormt een waardevolle aanvulling op de gemeentelijke archieven en fotocollecties. Het bevat de volgende onderdelen:

  • Particuliere archieven zijn afkomstig van bedrijven, instellingen, verenigingen en personen en hebben raakvlakken met diverse facetten van het maatschappelijke leven en betreffen onder meer maatschappelijke zorg, verkeer en vervoer, industrie en nijverheid, cultuur, sport- en recreatie en religie. Het oudste originele stuk uit het archief is een oorkonde uit 1300 uit Nuenen.
  • Beeld en geluid: de diversiteit van dit onderdeel is even uiteenlopend als omvangrijk. Van middeleeuwse kaarten en prenten tot recente digitale foto's. Foto's, affiches, glasnegatieven, plattegronden, tekeningen, cartoons, bewegend beeld en audiomateriaal. 
  • Bibliotheek: de bibliotheek is een bewaarbibliotheek en bevat boeken, tijdschriften, artikelen en bibliografische documenten. Het oudste boek dateert uit het jaar 1549.

Archiefbewaarplaats

De collectie wordt bewaard in depots die voldoen aan regelgeving op het gebied van bouwkundige eisen, klimatologische omstandigheden en beveiliging. Digitale archieven zijn ondergebracht in een duurzame digitale opslagvoorziening; het E-depot.

Archive Portal Europe (APE)

Het RHCe heeft een contract met Archives Portal Europe (APE). Met APE hebben we toegang tot een netwerk van Europese archiefdiensten. De data die wij in ons collectiebeheersysteem (MAIS-Flexis) beschikbaar stellen, is via dit portal in heel Europa beschikbaar. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om gemeenschappelijke en historisch gegroeide relaties tussen Europese landen te ontdekken, maar tevens ook de verscheidenheid van nationale en regionale ontwikkelingen.