Het RHCe oefent toezicht uit op het informatiemanagement van 20 gemeenten en 14 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de regio Zuidoost-Brabant. Het verdwijnen en ontstaan van nieuwe gemeenten en gemeentegrenzen van de regio is samengevat in vier tijdvakken.

Klikken op de gemeentenaam in het kaartje 2023 geeft een actueel overzicht van lokale erfgoedpartners. 

Kaart 2023