Missie

‘Informatie beheren en raadpleegbaar stellen.'

Doelen

Het RHCe werkt voor overheden in Zuidoost-Brabant: 20 gemeenten en 14 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,

  • Het RHCe oefent toezicht uit op het informatiebeheer van deze overheden
  • Het RHCe adviseert deze overheden over hun informatiebeheer
  • Het RHCe zorgt ervoor dat burgers, bedrijven, instellingen en overheden door het RHCe beheerde informatie kunnen raadplegen. Het RHCe past daartoe adequaat archiefbeheer toe, en legt een brug tussen heden en verleden door middel van ervaring, kennis en expertise over hoe informatie duurzaam bewaard dient te worden. 

Het RHCe houdt rekening met de planeet

Bij duurzaam werken, hoort ook dat wij ons bewust zijn van de footprint die wij achterlaten. Het RHCe werkt in verregaande mate steeds meer digitaal. Dat geldt voor de manier waarop wij informatie verwerken en raadpleegbaar maken, maar ook voor onze manier van werken zelf. Het printen wordt tot een minimum beperkt; collega’s, voor wie dat mogelijk is, werken de helft van de werktijd thuis. Zo worden reiskosten, energiekosten maar ook de belasting op het milieu zo klein mogelijk gehouden.