Kennis van dorp, stad, streek of bedrijf is onontbeerlijk voor het raadpleegbaar maken van historische informatie. Daarom werkt het RHCe graag samen met vrijwilligers, waartoe we ook lokale erfgoedpartners mogen rekenen. Met hun inzet dragen ze bij aan een betere raadpleegbaarheid van onze archieven en fotocollecties.

De vrijwilligers dragen bij met onder andere het:

  • Vertalen van oude teksten.
  • Scannen van o.a. notariële akten.
  • Invoeren van gegevens/beschrijvingen.

Werkzaamheden vinden plaats in de bezoekersruimte van het RHCe (originele bronnen), in de heemkamer of thuis (digitale bronnen/scans). Medewerkers van het RHCe kunnen zorgen voor instructie en begeleiding.

Vrijwilligers gezocht

Heeft u tijd en lijkt het u leuk en interessant om historische informatie raadpleegbaar te maken? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel 040 264 99 40 of maak gebruik van het contactformulier. Mogelijk ligt er een mooie samenwerking in het verschiet. Zo hebben vrijwilligers alle burgerlijke stand registers raadpleegbaar gemaakt.