Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen voor de vernietiging van documenten met een korte bewaartermijn een verzoek aan de archivaris richten voor een doorlopende machtiging tot vernietiging. In deze handreiking worden de voorwaarden uiteengezet waar een dergelijk verzoek aan moet voldoen:
Doorlopende machtiging vernietiging (2022)

Normdocument vernietigingslijst (2022)
Grondslagen vernietigingslijsten (1995)