10622 LHNO-school St. Anna, Geldrop

Categorie: Onderwijs en Wetenschap
Datering: 1947-1992

 • INLEIDING

  Op 14 november 1932 startte de toen zo geheten R.K. Industrie- en Huishoudschool in enkele gehuurde lokalen van de R.K. Vereniging voor Vrouwen van het St. Annagesticht te Geidrop aan het Bogardeind. De zusters van Liefde uit Schijndel die al sinds 1865 in Geldrop waren verzorgden het onderwijs. Het lessenpakket was aangepast aan de eisen van de tijd om jonge meisjes voor te bereiden op huishoudelijke taken. Aanvankelijk werd er les gegeven in vijf vakken n.l. koken, huishoudkunde, wasbehandeling, handwerken en huishoudelijke ziekenverpleging. Reeds in 1954 startten de voorbereidingen voor de bouw van een eigen school. In 1963 werd deze uiteindelijk gerealiseerd. Bij de invoering van de Mammoetwet in 1968 werd de huishoudschool officieel L.H.N.O. ingepast in het geheel van het Lager Beroepsonderwijs, met meer nadruk op de A.V.O. vakken en mogelijkheden om door te stromen naar het M.B.O. Aan de school kwam ook een afdeling voor I.H.N.O. voor meer praktisch ingestelde meisjes en een schakelklas, voor jongens en meisjes, als een nadere oriëntatie en een tussenjaar als voorbereiding op het vervolgonderwijs.
  Door veranderingen in het denken over de rol van de vrouw in gezin en maatschappij, de nadruk op de uitrusting voor beroep en carrière voor het jonge meisje, het kiezen voor hogere opleidingsvormen, kwam de positie van het L.H.N.O. steeds meer onder druk te staan door teruglopende leerlingen aantallen. Al in het begin van de tachtiger jaren is door de schoolleiding getracht door middel van samenwerking en een fusie met andere Geldropse scholen het L.H.N.O. voor de toekomst te behouden. Geen van die pogingen is geslaagd. Vooral het Stabrechtcollege wilde haar eigen positie en werkgelegenheid in een krimpende markt met lagere leerlingen aantallen niet in de waagschaal stellen. Ook pogingen om het L.H.N.O. om te bouwen tot een algemenere L.B.O. met o.a. technische vakken en toelating van jongens konden de school geen armslag geven.

  Voor Geldrop een teleurstellend resultaat en een verschraling van het onderwijs aanbod. Juist in een tijd waar sterk de nadruk wordt gelegd op het bewust kiezen van een opleiding met het oog op het uitoefenen van een beroep en vakbekwaamheid ("Leer een Vak dan kom je aan de Bak") moeten leerlingen voor het voorbereidend beroepsonderwijs een beroep doen op Eindhovense voorzieningen. Op 1 juli 1992 viel het doek definitief nadat de school al enkele onder de minimumnorm van 125 leerlingen had geopereerd.

  Archief

  Omdat L.H.N.O. St. Anna een eigen bestuur had, dat op dezelfde datum ophield te bestaan, is het Archief middels de gemeente Geldrop aan het Regio-archief geschonken om waarborgen te scheppen voor het bewaren van bewijsstukken en het behoud van archivalia met enige historische waarde.
  Ondanks dat de sluiting van de school niet onverwacht gekomen is, is er aan een geplande af sluiting en overdracht van het archief nauwelijks aandacht geschonken. Personeelsdossiers werden b.v. aan belanghebbende docenten meegegeven. Het Regio-archief kan dus geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de volledigheid van de in deze inventaris opgenomen stukken. Het inventariseren bestond uit de reconstructie van een archief code, die bij de administratie in gebruik is geweest vanaf ongeveer 1980. Deze archiefcode, blijkbaar door de praktijk telkens aangepast, beantwoordde op vele plaatsen overigens niet aan de eisen van een methodische systematiek. Behoudens enkele aanpassingen om losse dossiers als nog in dit systeem onder te brengen, zijn geen pogingen aangewend om deze codering te verbeteren of te harmoniseren. Van de periode voor 1980 is er behoudens leerlingen- en cijferlijsten en personeelsdossiers, die in de gebruikte codering ingewerkt zijn niets bewaard gebleven. Alle dossiers zonder nadere tijdsaanduiding beslaan dan ook de periode 1980-1990. Omdat het zich laat aanzien dat het L.H.N.O. een verdwijnend school type is (in de volksmond sprak men van "Spinazie-Academie") lijkt het verantwoord enig studiemateriaal voor de typische huishoudvakken als documentatie in deze inventaris op te nemen.
  De overwoekering van Ministeriële richtlijnen en algemene administratie formulieren zoals salarisstroken e.d. werd gesaneerd door vernietiging van deze gegevens.

 • I.     VERENIGING
 • II.     FINANCIEN
 • III.     PERSONEEL
  • 64     Algemeen, 1968-1986
   Datering1968-1986
   Uiterlijke vorm1 omslag
  • 65     Diversen, Mater Amabilis en Jongerencursussen, 1954-1969
   Datering1954-1969
   Uiterlijke vorm1 omslag
  • 66     Algemene voorschriften, Geneeskundige Inspectie Volksgezondheid, 1959-1984
   Datering1959-1984
   Uiterlijke vorm1 omslag
  • 67     Staking/Werkonderbreking/Veiligheid, 1980-1988
   Datering1980-1988
   Uiterlijke vorm1 omslag
  • 68     Medische Diensten, 1986-1991
   Datering1986-1991
   Uiterlijke vorm1 omslag
  • 69-73     Regeling Ziektekosten, Voorziening Overheidspersoneel, 1980-1992
   Datering1980-1992
   Uiterlijke vorm5 omslagen
  • 74     Opgave aan Ministerie niet doceren personeel, 1956-1991
   Datering1956-1991
   Uiterlijke vorm1 omslag
  • 490     Stukken betreffende de berekening van salarissen, reiskosten en overige toeslagen., 1982
   Datering1982
   Uiterlijke vorm1 omslag
  • 491     Onbekende inhoud
   NbDoor oude administrateur is dit dossier opgehaald ivm mogelijke aanspraken op wachtgeld.
  • 492     Personeelsdossier van mevr. C.T.M. Kruisbrink., 1991-1992
   Datering1991-1992
   Uiterlijke vorm1 omslag
  • 493     Personeelsdossier van P.T.W. van Boxtel., 1985-1992
   Datering1985-1992
   Uiterlijke vorm1 omslag
  • 494     Uitnodiging voor de viering van het 25 jarig docentschap van mevr. A.M.C. Giesen-Spit., 1990
   Datering1990
   Uiterlijke vorm1 stuk
  • Data
   • 75     Pensioenregeling, 1953-1992
    Datering1953-1992
    Uiterlijke vorm1 omslag
   • 76     Instrukties voor het personeel, 1973-1987
    Datering1973-1987
    Uiterlijke vorm1 omslag
   • 77     Werkgelegenheidsproject (W.F.O.), 1984-1985
    Datering1984-1985
    Uiterlijke vorm1 omslag
   • 78     Belasting (L.B., A.K.W., A.O.W.), 1960-1992
    Datering1960-1992
    Uiterlijke vorm1 omslag
   • 79     Sociale verzekering, 1987-1992
    Datering1987-1992
    Uiterlijke vorm1 omslag
   • 80     Personeel/Raad van Arbeid/A.K.W., 1956-1985
    Datering1956-1985
    Uiterlijke vorm1 omslag
   • 81-247     Personeelsdossiers A-Z, 1947-1991
    Datering1947-1991
    Uiterlijke vorm166 omslagen
    • 81     Adriaens, Th.H.M.N.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 82     Agema, R.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 83     Ampts, B.J.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 84     Arkestein, H.A.M.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 85     Baan, P.H.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 86     Bakermans, M.M.W.H.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 87     Bakker, A.A.A.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 88     Bakker, J.G.A.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 89     Beate, D.E.H.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 90     Bekkers, C.H.M.J.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 91     Berg, J.P.T.J. van den
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 92     Bergmans, J.M.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 93     Berlo, C.H.C.M. van
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 94     Berkvens, P.H.E.M.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 95     Berntsen, M.J.I.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 96     Bierkens, Y.M.I.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 97     Boerrigter, J.P.P.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 98     Bosch, G.E.E.H. van den
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 99     Boselie, H.P.M.J.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 100     Brouwer, A.H.A.W. de
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 101     Burens, C.J.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 102     Cohen, M.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 103     Daal, A.W.C.B. van
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 104     Daamen, A.G.M.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 105     Dam, P.R.A. van
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 106     Delsing, P.M.A.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 107     Dobber, M.C.F.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 108     Donkers, C.C.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 109     Dupuits, L.P.J.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 110     Duuren, C.C.A. van
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 111     Engelen, H.M.M.A. van
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 112     Eijsermans, M.H.C.Q.A.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 113     Gelijns, M.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 114     Gerwen, E.W.F. van
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 115     Giesbers, P.F.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 116     Gieskens, M.A.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 117     Goedemondt, M.C.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 118     Gottenbos, P.G.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 119     Goverde, C.N.M.
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 120     Greef, T.H. de
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 121     Grienven, E.H.M. van
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 122     Groot, C.C.M. de
     Uiterlijke vorm1 omslag
    • 123     Hafmans, H.Th.M.
     Uiterlijke vorm1 omslag
     • 124     Hamers, H.A.J.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 125     Happen, P.W.L.A. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 126     Haren, H.J.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 127     Hazenberg, P.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 128     Heeswijk, F.J.M. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 129     Hegge, P.H.Th.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 130     Hegtermans, V.A.M.E.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 131     Helmond, A.M.F. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 132     Helsper, H.P.G.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 133     Hendriks, C.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 134     Hendriks, E.M.J.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 135     Hendriks, M.P.C.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 136     Hermans, A.H.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 137     Hermans, P.F.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 138     Herwaarden, M.Th.J.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 139     Heugten, D.G. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 140     Heuvel, L.H.A. van den
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 141     Heuvel, P.J.M. van den
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 142     Heyden, T. van der
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 143     Heyden, T. van der
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 144     Hoek, G.A.J. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 145     Hof, H.D. van het
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 146     Hol, M.J.P.B.J.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 147     Hoof, C.M. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 148     Hooft, M.J. van het
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 149     Hout, P.L.M. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 150     Hulst, J.G.C. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 151     Hurk, J.M.Th. van den
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 152     Janssen, A.M.C.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 153     Janssen, J.W.H.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 154     Jonge, C.F. de
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 155     Jongenelen, W.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 156     Karthaus, E.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 157     Kerkhof, W.H.M.J. van de
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 158     Ketelaars, A.P.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 159     Kinderen, A.J.G.M. de
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 160     Kleef, A.M. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 161     Kleijn, M.H.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 162     Knol, M.W.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 163     Konijnenburg, A.W.A. van der
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 164     Koolen, J.A.J.C.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 165     Koppijn, T.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 166     Kuyk, J.G.J.M. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 167     Kuyken, P.C.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 168     Laar, M.A.M. van der
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 169     Langendonk, P.H.A.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 170     Leeuw, P.A.M. de
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 171     Legeland, M.G.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 172     Lensen, L.W.Ch.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 173     Lieshout, M.H.M van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 174     Linden, A.J.L. van der
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 175     Louwers, M.Y.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 176     Maatman, H.J.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 177     Martin, Y.D.H.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 178     Meegdes, E.H.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 179     Meereboer, A.A.Y.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 180     Meeuwsen, C.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 181     Mencke, M.S.H.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 182     Meyering, F.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 183     Meys, M.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 184     Michel, J.M.C.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 185     Mierlo, P.F.A. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 186     Mol, H.J.H.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 187     Mook, J.M. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 188     Moors, H.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 189     Neve, M.A.R.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 190     Nienhuis, E.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 191     Nieuwenhuizen, J.C.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 192     Nijssen, J.J.A.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 193     Onstenk, H.G.J.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 194     Oomens, A.Ch.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 195     Pelle, H.A.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 196     Piron, M.W.T.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 197     Priems, W.P.J.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 198     Rixtel, A.M.C.L. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 199     Roolvink, I.M.W.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 200     Roosen, A.Th.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 201     Rooy, A.M.A. de
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 202     Rooy, M.A.J.E. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 203     Royackers, M.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 204     Roymans, L.M.C.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 205     Sande, J.F.M. van de
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 206     Sande, L.L.J. van de
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 207     Sande, Th.A.M. van de
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 208     Sanden, A.M. van der
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 209     Sanden, A.M.M. van der
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 210     Sanders, J.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 211     Schot, C.P.M. van der
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 212     Siebers, A.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 213     Siebers, J.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 214     Silverenberg, M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 215     Spoor, P.N.A.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 216     Sprengers, J.M.H.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 217     Steen, H.M.C.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 218     Sterke, J.W.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 219     Stiphout, L.H.F. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 220     Stuker, R.P.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 221     Takken, H.S.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 222     Timmers, H.J.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 223     Velden, G.L.G.M.Th. van der
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 224     Velzen, A. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 225     Ven, F.M.H.M. van de
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 226     Ven, J.P. van de
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 227     Verbeek, C.G.C.A.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 228     Verbeek, M.Th.P.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 229     Verberne, L.P.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 230     Verhoeven, G.W.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 231     Verhoosel, L.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 232     Verstraaten, A.A.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 233     Vervest, K.C.J.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 234     Vet, A.P.H.M. de
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 235     Vleuten, P.F.H. van der
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 236     Vorst, E.M. van de
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 237     Vredenbregt, A.E.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 238     Waterschoot, N.J.M.Th.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 239     Weekers, L.C.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 240     Westrik Broekseman, H.E. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 241     Wetten, P.G.M.F.C. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 242     Willems, P.W.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 243     Wolfs, M.J.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 244     Zwam, P.M.C. van
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 245     Deltrap, J.J.J.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 246     Smits, A.
      Uiterlijke vorm1 omslag
     • 247     Termeer, A.M.
      Uiterlijke vorm1 omslag
  • IV.     GEBOUW
  • V.     LEERLINGEN
  • VI.     ONDERWIJS EN ORGANISATIE
  • VII.     VERHOUDINGEN TOT DE BUITENWERELD
  • VIII.     DOCUMENTATIE
  Ontdekken
  Bouw van de kubuswoningen van Piet Blom.
  1200-1400: eenzame kerktorens
  images/hourglass.png

  ZOEKEN...