Welkom!

In de bezoekersruimte van het RHCe bent u welkom voor het raadplegen van documenten. Bij uw eerste bezoek aan het RHCe wordt u door medewerkers wegwijs gemaakt; waar en hoe u informatie kunt aanvragen en vinden en welke faciliteiten voorhanden zijn.

Tarieven >

Adres en openingstijden >

Raadplegen van originele archiefstukken

Een deel van de bezoekersruimte is ingericht voor de raadpleging van originele archiefstukken. De medewerker dienstverlening bij de Info-balie, herkenbaar aan de badge, zal u de aanvraagprocedure van de archiefstukken haarfijn uitleggen.

Boeken en dagbladen onder handbereik

De meest geraadpleegde boeken vindt u in de bezoekersruimte en hoeft u dus niet aan te vragen. Ook de publicaties die net van de drukpers zijn gerold zijn er te vinden. De rest van de omvangrijke bibliotheek- en documentatiecollectie kunt u benaderen en bevragen via de online catalogus.

Microfiches maken plaats voor digitale informatie

Sinds enige tijd zijn de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters van alle gemeenten in ons verzorgingsgebied online te raadplegen via de Digitale Stamboom. Alle daarin voorkomende akten zijn gescand en gekoppeld aan de grote naamindex. 

Door het digitaal aanbieden van deze bronnen, zijn de meeste microfiches nu overbodig geworden en zullen daarom succesievelijk verdwijnen uit de bezoekersruimte. Microfiches van nog niet gedigitaliseerde bronnen als kranten, van de doop- trouw- en begraafboeken en enkele andere bronnen blijven uiteraard wel in te zien.

Ontdekken
Een DAF-bus trekt voorbij tijdens een defilé bij gelegenheid van het bezoek van de Ethiopische keizer Haile Selassie aan de DAF-fabrieken in 1954. Fotograaf: Frans van Mierlo | Foto Visie – collectie RHCe.
Tekening van Huis Ter Hurkens of De Witte Poort in Aarle-Rixtel. Auteur onbekend.
Burgemeester van Houtlaan
Aarle-Rixtel. Villa de Beemd
images/hourglass.png

ZOEKEN...