Uw zoekacties: RK parochie H. Brigida Geldrop, 1515-1935
x10083 RK parochie H. Brigida Geldrop, 1515-1935
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

10083 RK parochie H. Brigida Geldrop, 1515-1935
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inventaris
INLEIDING
10083 RK parochie H. Brigida Geldrop, 1515-1935
INLEIDING
Het archief zoals hieronder beschreven is een samenvoeging van twee verschillende gedeelten die in e loop der jaren vanuit Geidrop in het depot van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven zij terecht gekomen.
Het eerste gedeelte omvat de inventarisnummers 1 t/m 16; het vervolg stond vroeger bekend als Gedeponeerd archief Geidrop nr. 24.
Beide archiefgedeelten waren voorzien van een summiere inleiding, die beiden hieronder integraal zijn opgenomen.

Inleiding deel 1:

Tengevolge van de eenheid tot 1795 van kerkelijke en burgerlijke gemeente stonden de kerkmeesters in dienst der plaatselijke besturen. De taak der kerkmeesters bestond zowel voor als na 1648 hoofdzakelijk uit het beheer der kerk en de kerkelijke goederen. Jaarlijks maakten zij een rekening op. Geidrop en Zesgehuchten (dat vroeger tot de heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten behoorde) maakten tot 1868 een kerkelijke parochie uit. Alle inkomsten en uitgaven waren voor gezamenlijke rekening.
In 1648 wed de parochiekerk in bezit genomen door de protestanten. In 1672 werd in de tuin van het kasteel een schuurkerk gebouwd (afgebroken in 1823). De protestanten droegen op 13 oktober 1798 de kerk over aan de rooms katholieken. De kerk is te bouwvallig om direct in gebruik genomen te worden. Na herstel in 1823 werd zij weer voor de eredienst betrokken.

Inleiding deel 2:

Op 14 december 1965 ontving ik, namens deken drs. J. Martin, een verzoek van kapelaan Roymans om eens te komen zien wat van een aantal stukken, dat was opgeslagen op de zolder van de pastorie, wel van belang kon zijn om gedeponeerd te worden bij het gemeentearchief van Geidrop. Ik heb onmiddellijk aan het verzoek voldaan. Een vluchtige blik in enkele registers deed veronderstellen dat hier een volledig oud-archief was opgeslagen. Daar ik van mening was, dat een brandbare zolder net de meest geschikte plaats is om een archief te bergen werd in overleg met kapelaan Rooymans een en ander direct naar het gemeente-archief overgebracht.
Afgesproken werd dat ik van de overgedragen bescheiden een inventaris zou opmaken en een exemplaar hiervan aan deken Martin zou toezenden. Dit is echter tot heden door verschillende omstandigheden vertraagd geworden. Bij het plaatsen der bescheiden bij andere gedeponeerde stukken bleek ij echter, dat de veronderstelling, het gehele oud-kerkelijke archief te hebben ontvangen geheel onjuist was. Het gedeponeerde is slechts een onsamenhangend gedeelte van het gehele archief (oud en nieuw). Verschillende van de gedeponeerde bescheiden (van het oud-archief) bevatten vele historische, genealogische en topografische gegevens en zijn als bronnenmateriaal belangrijk. De aanwezigheid van deze stukken ten gemeentearchieve kan dan ook bij en bepaald onderzoek ongetwijfeld grote voordelen bieden. Maar. Zoals rees is opgemerkt, de gedeponeerde bescheiden maken slechts een gedeelte uit van een archief. Het is thans vermoedelijk zo, dat het oud kerkarchief (wat betreft het nieuw archief is dit zeker het geval) over twee, misschien wel meer plaatsen is verspreid. Mocht dit na onderzoek blijken, dan
kan de huidige situatie niet bestendig blijven. Dan is het noodzakelijk, dat de verspreide bescheiden tot een geheel verenigd worden en ondergebracht worden in een archief¬bewaarplaats. Of deze nu is die van de gemeente Geidrop of van de kerk, dat staat ter beoordeling aan de deken-pastoor. De ten gemeentearchieve berustende stukken van het nieuw archief kunnen direct naar de archiefbewaarplaats der kerk worden overgebracht worden.

De archivaris, C.H.A.M. van Bokhoven
Geldrop, 17 maart 1969
Kenmerken
Type archief:
Particulier
Gemeente:
Geldrop-Mierlo
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS