Uw zoekacties: Gemeentebestuur Netersel, 1554-1810

10270 Gemeentebestuur Netersel, 1554-1810

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
INLEIDING
1. Archiefvormer
10270 Gemeentebestuur Netersel, 1554-1810
INLEIDING
1. Archiefvormer
De gemeente voor 1810 verenigt de inwoners van een bepaald gebied en voert gezamenlijk het beheer over eigendommen (de “gemeynt”), financiën en voert de voorschriften uit die vanuit de hogere overheden worden uitgevaardigd. De gemeente was belast met de zorg voor rust en veiligheid voor de inwoners.
De belangen van die inwoners worden behartigd door een aantal vertegenwoordigers, de schepenen. Deze worden voor een bepaalde periode uit de bevolking gekozen en beedigd door de vertegenwoordiger van de landsheer (eerst de hertog, later de Staten-Generaal).
Op bestuurlijk terrein waren de schepenen belast met alle zaken die zich voordeden. Voor de financiën waren er burgemeesters, voor de belastingen waren er collecteurs. Armenzorg was toevertrouwd aan de Tafel van de Heilige Geest en de armmeesters; voor de financiele zaken met betrekking tot de kerk waren er kerkmeesters.
Dezen legden allen verantwoording af van hun financiele beheer voor de schepenen. De rekeningen van de landsbelastingen ( verpondingen, gemene middelen etc.) werden ter goedkeuring voorgelegd aan de Leen- en Tolkamer te ’s-Hertogenbosch.
De schepenen hadden naast bestuurlijke taken ook de zorg voor de rechtspraak. De vertegenwoordiger van de landsheer, de drossaard, fungeerde daarbij als openbare aanklager (officier van justitie); de schepenen wezen vonnis. Het ressort van een schepenbank besloeg in veel gevallen meerdere dorpen of gemeenten. De archiefstukken die betrekking hebben op deze justitiele taken zijn afgezonderd en opgenomen als archief van de schepenbank.
Netersel maakte samen met Reusel deel uit van de schepenbank Bladel en werd in 1810 gevoegd bij de gemeente Bladel.

Kenmerken

Gemeente:
Bladel
Type archief:
Overheid