Uw zoekacties: LHNO-school St. Anna, 1947-1992

10622 LHNO-school St. Anna, 1947-1992

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inventaris
INLEIDING
10622 LHNO-school St. Anna, 1947-1992
INLEIDING
Op 14 november 1932 startte de toen zo geheten R.K. Industrie- en Huishoudschool in enkele gehuurde lokalen van de R.K. Vereniging voor Vrouwen van het St. Annagesticht te Geidrop aan het Bogardeind. De zusters van Liefde uit Schijndel die al sinds 1865 in Geldrop waren verzorgden het onderwijs. Het lessenpakket was aangepast aan de eisen van de tijd om jonge meisjes voor te bereiden op huishoudelijke taken. Aanvankelijk werd er les gegeven in vijf vakken n.l. koken, huishoudkunde, wasbehandeling, handwerken en huishoudelijke ziekenverpleging. Reeds in 1954 startten de voorbereidingen voor de bouw van een eigen school. In 1963 werd deze uiteindelijk gerealiseerd. Bij de invoering van de Mammoetwet in 1968 werd de huishoudschool officieel L.H.N.O. ingepast in het geheel van het Lager Beroepsonderwijs, met meer nadruk op de A.V.O. vakken en mogelijkheden om door te stromen naar het M.B.O. Aan de school kwam ook een afdeling voor I.H.N.O. voor meer praktisch ingestelde meisjes en een schakelklas, voor jongens en meisjes, als een nadere oriëntatie en een tussenjaar als voorbereiding op het vervolgonderwijs.
Door veranderingen in het denken over de rol van de vrouw in gezin en maatschappij, de nadruk op de uitrusting voor beroep en carrière voor het jonge meisje, het kiezen voor hogere opleidingsvormen, kwam de positie van het L.H.N.O. steeds meer onder druk te staan door teruglopende leerlingen aantallen. Al in het begin van de tachtiger jaren is door de schoolleiding getracht door middel van samenwerking en een fusie met andere Geldropse scholen het L.H.N.O. voor de toekomst te behouden. Geen van die pogingen is geslaagd. Vooral het Stabrechtcollege wilde haar eigen positie en werkgelegenheid in een krimpende markt met lagere leerlingen aantallen niet in de waagschaal stellen. Ook pogingen om het L.H.N.O. om te bouwen tot een algemenere L.B.O. met o.a. technische vakken en toelating van jongens konden de school geen armslag geven.
Voor Geldrop een teleurstellend resultaat en een verschraling van het onderwijs aanbod. Juist in een tijd waar sterk de nadruk wordt gelegd op het bewust kiezen van een opleiding met het oog op het uitoefenen van een beroep en vakbekwaamheid ("Leer een Vak dan kom je aan de Bak") moeten leerlingen voor het voorbereidend beroepsonderwijs een beroep doen op Eindhovense voorzieningen. Op 1 juli 1992 viel het doek definitief nadat de school al enkele onder de minimumnorm van 125 leerlingen had geopereerd.

Archief

Omdat L.H.N.O. St. Anna een eigen bestuur had, dat op dezelfde datum ophield te bestaan, is het Archief middels de gemeente Geldrop aan het Regio-archief geschonken om waarborgen te scheppen voor het bewaren van bewijsstukken en het behoud van archivalia met enige historische waarde.
Ondanks dat de sluiting van de school niet onverwacht gekomen is, is er aan een geplande af sluiting en overdracht van het archief nauwelijks aandacht geschonken. Personeelsdossiers werden b.v. aan belanghebbende docenten meegegeven. Het Regio-archief kan dus geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de volledigheid van de in deze inventaris opgenomen stukken. Het inventariseren bestond uit de reconstructie van een archief code, die bij de administratie in gebruik is geweest vanaf ongeveer 1980. Deze archiefcode, blijkbaar door de praktijk telkens aangepast, beantwoordde op vele plaatsen overigens niet aan de eisen van een methodische systematiek. Behoudens enkele aanpassingen om losse dossiers als nog in dit systeem onder te brengen, zijn geen pogingen aangewend om deze codering te verbeteren of te harmoniseren. Van de periode voor 1980 is er behoudens leerlingen- en cijferlijsten en personeelsdossiers, die in de gebruikte codering ingewerkt zijn niets bewaard gebleven. Alle dossiers zonder nadere tijdsaanduiding beslaan dan ook de periode 1980-1990. Omdat het zich laat aanzien dat het L.H.N.O. een verdwijnend school type is (in de volksmond sprak men van "Spinazie-Academie") lijkt het verantwoord enig studiemateriaal voor de typische huishoudvakken als documentatie in deze inventaris op te nemen.
De overwoekering van Ministeriële richtlijnen en algemene administratie formulieren zoals salarisstroken e.d. werd gesaneerd door vernietiging van deze gegevens.

Kenmerken

Gemeente:
Geldrop-Mierlo
Type archief:
Particulier