Uw zoekacties: Collectie familie De Haes, 1682-1999

10786 Collectie familie De Haes, 1682-1999

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Inleiding
10786 Collectie familie De Haes, 1682-1999
Inleiding
Ignatius de Haes, oprichter en directeur van firma Ign. De Haes had al belangstelling voor de familiepapieren. Het lijkt waarschijnlijk dat deze interesse vooral ingegeven was door de familiepapieren die zijn vrouw Delphine Cox meebracht. Ook de voorfamilie van zijn moeder, Catharina Ribbius, kon bogen op een maatschappelijk aanzien, door de vervulling van tal van ambtelijke functies. De families Cox en Ribbius hadden beide de uitstraling van patriciaal. Ook de erfenis van zijn Spaanse oom wekte natuurlijk de belangstelling voor de familiebetrekkingen op. Door de stichting van de fabriek en de bloei van het bedrijf onder diens zonen Charles en Christiaan Joseph kreeg de familie zelf aanzienlijke status in het economische, maatschappelijke en culturele leven van Eindhoven. Volgens de klassieke wetten van bloei, uitbouw en crisis van de economie kreeg de derde generatie de taak om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de nieuwe tijd. Achter af kunnen we concluderen dat de tijd van de familieondernemers in de textiel in 1960 definitief voorbij was. De erfenis van familiepapieren ging dus over in handen van P. C.J. de Haes ( Piet) als laatste directeur. Bij zijn overlijden ging deze nalatenschap over op zijn zoon Piet de Haes jr.Beiden hadden ook enkele familiereunies georganiseerd. Uiteindelijk hebben deze contacten geleid tot de publicatie van een stamboom de Haes in het blauwe boekje van Nederland’s Patriciaat van het Centraal Bureau voor Genealogie. Vooral J.Welsing , zijn nicht Cuni de Haes en hun neef Louis de Haes de drijvende krachten achter dit project . P.C.J. de Haes jr. is vooral de inspirator geweest van de overzichtsexpositie van Carlos de Haes. Hij heeft geprobeerd het familiearchief te actualiseren door verspreid materiaal van de oudere generaties bijeen te brengen en documentatie van de jongere generaties te verzamelen. Het ordenen van een familiearchief blijft een lastige aangelegenheid.
De familiedagen hielden op te bestaan en vele hadden het blauwe boekje in hun kast staan. Misschien was het hoogtepunt van de expositie tevens een voorlopig eindpunt van het familiegevoel. Toen Piet de Haes jr. de papieren aan het RHC aanbood was er geen enkele systematiek in te ontdekken. In de volgende inventaris is gepoogd om de stukken te ordenen aan de hand van de opzet van de gepubliceerde genealogie waarvan de nummering wordt overgenomen. De stukken die bijeengebracht zijn naar aanleiding van de familiemanifestatie rond de expositie van de schilder Carlos de Haes nrs. 117 en 118 en de verzameling familieberichten onder de nrs 112 en 113 zijn niet volgens de opzet van deze ordening aan bod gekomen. Een uitwerking zou een onevenredige inspanning vergen, gelet op het vele kleine secundaire materiaal, dat vaak in copie bijeen is gebracht. Het zal duidelijk zijn dat er naar verhouding meer stukken van familieleden aanwezig zijn die uitgaan van de stamreeks van de laatste beheerder van het familiearchief i.c. Piet de Haes jr. Stukken van aanverwante families worden chronologisch opgevoerd. Deze namen kunnen geïdentificeerd worden door met behulp van de index van de gepubliceerde genealogie.
Het zal duidelijk zijn dat in de collecties die het RHC beheert nog veel materiaal te vinden is over de familie de Haes.

Kenmerken

Gemeente:
Eindhoven
Type archief:
Particulier