Uw zoekacties: Bladeren door de archiefscans RHCe

10937 Bladeren door de archiefscans RHCe

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Schepenbank,
Gemeentebestuur,
Deurne
10937 Bladeren door de archiefscans RHCe
Gemeentebestuur,
Deurne
Akte van verpachting door Hillegunt van Dinter, abdis, en convent van Binderen aan Willem, zoon van Jan van den Veld, van diverse stukken grond te Deurne, tegen een jaarlijkse erfpacht van drie mud rogge, 1444, juli 2. dusent vierhondert veertich ende vier, des anderen daegs in julio der maent. Hillegunt van Dinter, abdis, en het convent van Binderen verpachten aan Willem, zoon van Jan van den Veld, diverse stukken grond, gelegen in de parochie en dingbank Deurne, te weten: - de "nonnenecker" op de "Velthovel" gelegen tussen het goed van Art Vryns, dat van Jan Bogarts, de "gemeynre" straat en de "gemeynen" weg. - een stuk grond, gelegen bij het hagelkruis, tussen het goed van Gevaert van de Seesselberch, dat van Henric van der Papendonck, dat van Pouwel Haex en de "gemeyn" straat. - een stuk grond, gelegen bij de kerk, tussen het goed van Jan Rutghers, zoon van heer Macharys en Lutgarde Boeyarts, en de "ghemeyne" weg. - een stuk grond, gelegen aan "Ghenen Reeck", tussen het goed van Everart van Doerren en dat van Jan, zoon van Jan Brunen; - een stuk grond, gelegen "over den Reeck", tussen het goed van Jan van Ieckendonc en dat van Phylips van Buttel. - een stuk grond, gelegen achter het goed van Gerit van Oss, en tussen dat van Dyrc Roeffs, en dat van Willem Everarts. - en een stuk grond, ook gelegen achter het goed van Gerit van Oss en bij dat van Godevart Godeloffs. Hiervoor zal Willem een jaarlijkse erfpacht van drie mud rogge betalen aan de "meestersen van den elmissen van het goedshuys" van Binderen. Uit: W.A. Beelaerts van Blokland e.a. Nederlandse kloosterzegels voor 1600. 's-Gravenhage, 1938. pag. 118., 1444
Akte van overdracht door Anthonis, zoon van Anthonis Zolmeren, en zijn vrouw Mechteld, dochter van Peter Verdonscoet, aan Tsaes, zoon van Henrick Manwerts, van een jaarlijkse erfpacht van een mud rogge, gevestigd op een stuk grond in de "Hoeve" en een beemd op de "Esen", 1502, december 15. Schepenen van Deurne oorkonden, dat Anthonis, zoon van Anthonis van Zoemeren, en zijn vrouw Mechteld, dochter van Peter Verdonschot, aan Tsaes, zoon van wijlen Henrick Manwerts, hebben overgedragen een jaarlijkse erfpacht van een mud rogge, gevestigd op de helft van een stuk grond in de "Hoeve", grenzend aan het goed van Mercelis Henricks Sceenkens, en op een beemd op de "Esen", grenzend aan de "Berct" en aan de "gemeint". Mechteld en haar broer Peter hadden erfpacht verkregen van Meester Henrick Pelgrom. Deze had het verkregen van Herman en Peter, zonen van Henrick van der Donschoet, die het op hun beurt overgenomen hadden van Jan, zoon van wijlen Ghevert Deckers. Deze Jan en zijn vrouw Aelbrecht, voorheen echtgenote van wijlen Lambrecht van Liessel, hadden het gekocht van Aert, zoon van Willem Lobben, en zijn vrouw Yen, Huyb, zoon van wijlen Jan Louwerts, en zijn vrouw Stine, en en Vranck, soon van Aert van Loen, en zijn vrouw Geertruy. Yen, Stine en Geertruy zijn dochters van Willem, zoon van Vrient Noeyensoen. Zij hebben het verkregen uit de erfenis van Willem, zoon van Jan van Liessel. Daarvoor was het in bezit van respectievelijk Jan, zoon van Jan van den Eynde, Jan, zoon van Yen van Doerren en van Jan, zoon van Jan van den Eynd van Hersel. Als onderpand wordt ingebracht een jaarlijkse erfpacht van een malder rogge, gevestigd op huis en erf, dat in bezit was van Dirck van den Coeck. De diverse schepenakten, die op al dit betrekking hebben, worden ook overgedragen. Schepenen van Deurne: Lauwreins Lambrecht Wreinssoen soen, Jan van Erp, Vranck Snabben, Goeyaert Ansems, Gevert Maes, Maes Tielens, Matheeus Manwerts, 1502
Overige Aktes,

Kenmerken

Beschrijving:
Bladertoegang om door scans te bladeren die niet afkomstig zijn uit bevolkingsgegevens