Uw zoekacties: 309-Fiche 819, blz. 5, folio 147, nr. 16

Transcripties Cijnsregisters Heerlijkheid Helmond

Zoeken in Transcripties

Transcripties cijnsregisters

Het begrip is te omschrijven als 'een recht op een jaarlijkse uitkering uit onroerende goederen, bijvoorbeeld een stuk grond, of uit de arbeid van een persoon'. Er zijn twee typen cijnzen te onderscheiden: grondcijnzen en erfcijnzen. De grondcijns diende door de grondgebruiker betaald te worden aan de eigenaar van de grond in de vorm van een vast jaarlijks bedrag of in de vroege middeleeuwen ook in natura, bijvoorbeeld een deel van de oogst. Indien iemand geld leent en zich verplicht aan de geldgever een jaarlijkse rentevergoeding te betalen uit een bepaald onderpand, spreekt men van erfcijnzen. De inning van cijnzen werd geregistreerd in cijnsregisters. Van de cijnsregisters van de Peellandse dorpen, die behoorden tot de heerlijkheid Helmond en waarvan de cijnzen aan de heer van Helmond betaald moesten worden, zijn transscripties gemaakt. Het betreft: Middelrode, 1421-1845 Schijndel, 1421-1847 Sint Oedenrode, 1381-1847 Stiphout, 1447-1498 Tongelre, 1498-1836 Veghel, 1406-1783 De namen, voorkomende in de transcripties, zijn opgenomen in de index. De akten zijn in te zien, middels microfiches, in het bezoekerscentrum van het RHCe.
beacon
 
 
Transcripties
309-Fiche 819, blz. 5, folio 147, nr. 16
Datering:
1714/1783
Transcriptie:
Elisabet Goyaert Ariens weduwe Jan van Besou bij delinge 21 November 1781
de 7 erffgenaemen
Jan Goyart Ariens Goyaerts bij coop den 12 Januarij 1775
Elisabeth Goyars weduwe Jan van Besou bij deijlinge den 13 November 1772
5 erfgenaemen bij versterff
1 kind genaemt Jan Peter Verhoeve 1762
de 2 kinderen van
Peeter Janssen Verhoven bij coop van Aert Hendrick Raijmaeckers ende
De weduwe Jan Aert Cornelis ter tocht ende de erffgenaemen ten erffregt ende
1 kind
de 2 kinderen van
Peeter Janssen Verhoeven bij coop
Hendrick Willems bij versterff ende
voor de 4 part
Ariaen Peters van Heeswijck bij deijlinge 24 Junij 1774
4 kinderen
de weduwe Peeter van Heeswijk met 5 kinderen 1762
1 kind
de 2 kinderen van Adriaen Corst Jan Peeters tot Schijndel bij versterff
Anthonia ex parte Constantinus filius Petrus Nicholaus de Hamsfort
van eenen bempt gelegen in Hamsfort una latere d'erfgenaemen Teeuwen Lenards streckende op die Aa op de gemeen straet
IIIII denarii veteri
I stuiver
Plaatsnaam:
Veghel
Toegangsnummer:
12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer:
309

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga