Uw zoekacties: 333-Fiche 494, blz. 7, folio 218 v

Transcripties Cijnsregisters Heerlijkheid Helmond

Zoeken in Transcripties

Transcripties cijnsregisters

Het begrip is te omschrijven als 'een recht op een jaarlijkse uitkering uit onroerende goederen, bijvoorbeeld een stuk grond, of uit de arbeid van een persoon'. Er zijn twee typen cijnzen te onderscheiden: grondcijnzen en erfcijnzen. De grondcijns diende door de grondgebruiker betaald te worden aan de eigenaar van de grond in de vorm van een vast jaarlijks bedrag of in de vroege middeleeuwen ook in natura, bijvoorbeeld een deel van de oogst. Indien iemand geld leent en zich verplicht aan de geldgever een jaarlijkse rentevergoeding te betalen uit een bepaald onderpand, spreekt men van erfcijnzen. De inning van cijnzen werd geregistreerd in cijnsregisters. Van de cijnsregisters van de Peellandse dorpen, die behoorden tot de heerlijkheid Helmond en waarvan de cijnzen aan de heer van Helmond betaald moesten worden, zijn transscripties gemaakt. Het betreft: Middelrode, 1421-1845 Schijndel, 1421-1847 Sint Oedenrode, 1381-1847 Stiphout, 1447-1498 Tongelre, 1498-1836 Veghel, 1406-1783 De namen, voorkomende in de transcripties, zijn opgenomen in de index. De akten zijn in te zien, middels microfiches, in het bezoekerscentrum van het RHCe.
beacon
 
 
Transcripties
333-Fiche 494, blz. 7, folio 218 v
Datering:
1643/1714
Transcriptie:


de 5 / 4 kijnderen van Gerit soone Hendrick Adriaen Claes Daniels vander A
Jan Adriaen Lamberts bij coop
Gerart soone Hendrick Adriaen Claes Daniels vander Aa

de weduwe ende 5 kijnderen ende 1 kijnts kijnt van Hendrick Adriaen Claessen
Henrick soon Adriaen Claes Daniels pro toto ???
de 2 kijnderen van Claes soon Adriaen Claes Daniels ende
de 2 kijnderen van Jan soon Adriaen Claes Daniels ende
de 3 kijnderen van Anneke dochter Adriaen Claes Daniels
Servaeske weduwe ende 5 kijnderen Adriaen Claes Daniels i denarii veteri
de selveI denarii ort veteri
de selveIIII denarii III ort novi
I stuiver VI denarii

Plaatsnaam:
Schijndel
Toegangsnummer:
12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer:
333

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga