Uw zoekacties: 333-Fiche 495, blz. 7, folio 222 v

Transcripties Cijnsregisters Heerlijkheid Helmond

Zoeken in Transcripties

Transcripties cijnsregisters

Het begrip is te omschrijven als 'een recht op een jaarlijkse uitkering uit onroerende goederen, bijvoorbeeld een stuk grond, of uit de arbeid van een persoon'. Er zijn twee typen cijnzen te onderscheiden: grondcijnzen en erfcijnzen. De grondcijns diende door de grondgebruiker betaald te worden aan de eigenaar van de grond in de vorm van een vast jaarlijks bedrag of in de vroege middeleeuwen ook in natura, bijvoorbeeld een deel van de oogst. Indien iemand geld leent en zich verplicht aan de geldgever een jaarlijkse rentevergoeding te betalen uit een bepaald onderpand, spreekt men van erfcijnzen. De inning van cijnzen werd geregistreerd in cijnsregisters. Van de cijnsregisters van de Peellandse dorpen, die behoorden tot de heerlijkheid Helmond en waarvan de cijnzen aan de heer van Helmond betaald moesten worden, zijn transscripties gemaakt. Het betreft: Middelrode, 1421-1845 Schijndel, 1421-1847 Sint Oedenrode, 1381-1847 Stiphout, 1447-1498 Tongelre, 1498-1836 Veghel, 1406-1783 De namen, voorkomende in de transcripties, zijn opgenomen in de index. De akten zijn in te zien, middels microfiches, in het bezoekerscentrum van het RHCe.
beacon
 
 
Transcripties
333-Fiche 495, blz. 7, folio 222 v
Datering:
1643/1714
Transcriptie:
1 kijndt ende 1 kijndts kijndt
Jan Daniels vander Aa ende sijne 4 / 2 kijnderen verweckt bij Maria Hendrick Jan Voets
De 2 kijnderen Hendrick Jan Hendrick Voets / Teunis ende Maria
Merike weduwe ende 3 kijnderen Henrick Jan Henrick Voets
Henrick soon Jan Henrick Eijmberts Voets ende voor III stuivers III ort

Jacop Dirck Cornelissen bij coop
Maijken Gijsbert Jan Smits bij dijlinge
Geritijen weduwe Gijsbert Jan Arijaen Smits met 3 / 2 kijnderen voor de helft
Gijsbert soone Jan Adriaen Gerart Smits
Jenneke weduwe ende twee kijnderen Jan Adriaen Gerardt Smits
Jan Adriaen Gerardt Smitsende

Gijsbert soone van jenneken dochter Cornelis Dirck Pauwels
Jenneke dochter Cornelis Dirck Pauwels IIII stuivers novi
VII stuivers VIII denarii

Plaatsnaam:
Schijndel
Toegangsnummer:
12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer:
333

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga