10 oktober 2022

Het thema openbaarheid houdt de gemoederen in archievenland behoorlijk bezig. Wanneer mag informatie openbaar gemaakt worden, en wanneer niet? Mogen bijvoorbeeld adresgegevens gedeeld worden, en zo ja: wanneer dan? En om in vaktermen te spreken: wanneer geldt de Wet open overheid en wanneer de Archiefwet? Wanneer moet een Besluit Beperking Openbaarheid door gemeenten worden genomen? Bijgaande animatie hebben wij gemaakt om het zo helder mogelijk uit te leggen.