14 maart 2023

Het RHCe biedt in samenwerking met de Volksuniversiteit regio Eindhoven en de Nederlandse Genealogische Vereniging (Afdeling Kempen- en Peelland) de cursus stamboomonderzoek voor beginners aan. In 5 lessen gaan we in op alles wat er komt kijken bij het opzetten van een (familie-)stamboom.
De cursus is bedoeld voor beginners en voor diegenen die al eens gestart zijn, maar het onderzoek weer willen oppakken.

Cursusdagen:
Maandag 17/04/2023 - 19:00 uur.
Maandag 24/04/2023 - 19:00 uur.
Maandag 01/05/2023 - geen les/no class: Meivakantie
Maandag 08/05/2023 - 19:00 uur.
Maandag 15/05/2023 - 19:00 uur.
Maandag 22/05/2023 - 19:00 uur.


Les 1 Inleiding in de genealogie:  de eerste opzet van een stamboom, genealogische schema’s, primaire bronnen: Burgerlijke stand (vanaf 1811), Doop-, trouw- en begraafboeken (tot 1810).
Les 2 Stamboomonderzoek: genealogische databanken op Internet (BHIC, RHCe, Wie was wie),  genealogische computerprogramma's (Aldfaer, GensData), zoekstrategieën en bewijsvoering.
Les 3 Van stamboom naar familiegeschiedenis: de aankleding van een stamboom. Secundaire bronnen: Bevolkingsregisters, Hoofdelijke omslag (vanaf 1811) Belastingregisters (voor 1810), digitale bronbewerkingen in Nederland en België.
Les 4: Rechterlijke en notariële archieven: authentieke akten, rechtshandelingen, schepenbank en notaris, rondleiding in het archief.
Les 5: Bijzondere bronnen en publicatie: bijzondere bronnen: Militieregisters, Patentregisters, Verklaringen van overlijden (vanaf 1811), Criminele rechtspraak, Cijnsregisters, Verpondingsregisters (voor 1810), bezoek aan archieven, het publiceren van een genealogie.

Aanmelden is niet meer mogelijk, de cursus is vol.