14 oktober 2019

Het RHCe vraagt bezoekers, klanten en gebruikers mee te doen aan de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2019. Doet u ook mee?

De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) en de Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN) organiseren samen met de Nederlandse archieven een online klanttevredenheidsonderzoek om de kwaliteit van de dienstverlening in kaart te brengen. Het RHCe doet mee aan dit landelijk onderzoek.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om aanbevelingen te doen voor verbetering van de dienstverlening. Doet u ook mee? Tot en met 24 november 2019 kunt u de vragenlijst invullen. Dit kost u slechts een paar minuten. De resultaten van het onderzoek worden bekend gemaakt in januari 2020.

Ga naar de KWALITEITSMONITOR