26 februari 2021

Er zijn weer nieuwe scans raadpleegbaar!

Archieftoegang nummer 10254 archief van dorpsbestuur Bergeijk, 1606-1810:

Kohieren van de verponding en bede uit 1769 en 1790 voor de heerdgang Loo (inventarisnummers 233,  234) voor de heerdgang Weebosch en Wilrijt (inventarisnummers 238 en 239).