14 juli 2022

Ons bereikte het droeve bericht dat onze collega Frans van der Zanden dinsdag jongstleden na een kort ziekbed is overleden.

Het is nog maar kortgeleden dat Frans bij het RHCe zijn laatste werkdag had om met pensioen te gaan. Vervroegd pensioen, want ze wilden gaan reizen, en ook meer tijd aan thuis, elkaar, en aan (klein)kinderen besteden. Veel collega’s van Frans kennen zijn enthousiaste verhalen over Scandinavië, de teckels en over ‘’op pad zijn met de camper’’. En nu was het dus zover; zo lang op reis zijn als ze maar wilden.   

Het mocht niet zo zijn. Tijdens de eerste camperreis van Frans en zijn echtgenote ging het mis. Een raar kuchje werd stevig hoesten, er werd besloten om terug naar huis te gaan om een arts te raadplegen. Het bleek heel erg mis te zijn, hij was ongeneeslijk ziek. De afgelopen maand is hij onverwacht snel verzwakt.

Het overlijden van Frans komt als een klap, vooral bij collega’s die soms meer dan 25 jaar met Frans hebben gewerkt, en ook bij de vele gemeenteambtenaren die Frans goed hebben gekend. Gekend als ‘wandelend geweten’ van analoge archieven; je hoefde maar wat te vragen en Frans kende de achtergrond, de manier hoe zaken afgewikkeld waren, en soms zelfs -de vaak al lang vertrokken- RHCe- of gemeentelijk medewerker die zich met de zaak had beziggehouden.

Als je als nieuwe medewerker met Frans in gesprek kwam, werd je bijna vanzelf geïnteresseerd in ‘het vak’. Bovendien had Frans van der Zanden oog voor het welzijn van de medewerkers; dat blijkt wel uit zijn jarenlange voorzitterschap van de ondernemingsraad, een plek die hij gewetensvol invulde, en vooral altijd ook met humor.

De mooiste tijd, zo vertelde Frans bij zijn afscheid, was toch de periode bij het archief in Helmond geweest. Een tijd waarin het ambachtelijk karakter van het vak meer telde dan nu, in het digitale tijdperk.

Helaas heeft hij niet lang mogen genieten van zijn vrije tijd. We herinneren ons Frans als een betrokken medewerker, iemand met vakkennis en met het hart op de juiste plek. De afscheidsdienst van Frans is maandag 18 juli, Bosheuvel van Natuurbegraafplaats Hoeve Ruth, Hazeldonkseweg 24 in Vlierden. Inloop 15.00 uur, aanvang 15.30 uur. De wens van Frans is om een onverpakte bloem uit eigen tuin mee te nemen.

Veel sterkte allemaal,

Management RHCe
Hendrik Noppen
Linde Tersteeg|
Tom van Slooten
Jolanda Louwers-Smeets