Bekijk de introductiefilm

Het RHCe is een dienstonderdeel van de Metropoolregio Eindhoven, een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio heeft, financiële zaken uitgezonderd, alle bevoegdheden aangaande het RHCe gedelegeerd aan de Bestuurscommissie RHCe.

De Bestuurscommissie bestaat uit:

  • dhr. F. van der Meijden - voorzitter; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Laarbeek
  • mw. A. Maas; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Helmond
  • dhr. J. Boersma; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Son en Breugel
  • dhr. S. Kraaijeveld; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Eersel
  • dhr. C. Marchal; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Valkenswaard
  • dhr. H. van Moorsel; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Asten
  • dhr. M. Oosterveer; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Eindhoven

Het RHCe is de archiefdienst voor de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Someren, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. 

Het RHCe houdt toezicht op de vorming en het beheer van archieven en informatiebeheer bij de genoemde gemeenten en openbare lichamen in de Metropoolregio Eindhoven: De Metropoolregio Eindhoven, de Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost, de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost.

Na twintig jaar zijn deze overheden wettelijk verplicht hun archieven over te brengen naar de archiefbewaarplaats. Het RHCe zorgt dat het materiaal voor iedereen raadpleegbaar is, nu en in de toekomst.

Lees voor meer informatie:

- Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven

- Verordening Bestuurscommissie RHCe

- vergaderschema AC en BC RHCe 2021

- meest recente besluitenlijst BC RHCe