Overheden zijn verplicht om een Strategisch Informatie Overleg (SIO) te voeren. Bij het SIO zitten de mensen die eindverantwoordelijk zijn voor het informatiebeheer. Voor gemeenten is dit bijvoorbeeld de gemeentesecretaris, een sectorhoofd en een inhoudelijk deskundige. Daarnaast neemt de archivaris en/of zijn afgevaardigden deel aan het SIO.

Op regionaal niveau wordt de selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vastgesteld door de VNG. Zodoende hoeft gedurende het SIO geen selectielijst te worden vastgesteld, wat ruimte biedt om andere onderwerpen te behandelen. Voor het RHCe is het SIO de plek om het jaarplan en verbeteracties ten behoeve van de informatiehuishouding van de organisatie te bespreken. Het ene jaar op basis van een inspectie en het andere jaar op basis van het jaarverslag van de overheidsorganisatie.

Naast de toekomstige planning worden in het SIO ook de behaalde resultaten en gebeurtenissen besproken. Bijvoorbeeld de uitzonderingen die dat jaar gemaakt worden op basis van de ‘Hotspotmonitor’.