Het RHCe organiseert informatieve bijeenkomsten en webinars voor de aan het RHCe deelnemende gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en voor erfgoedpartners als heemkundige verenigingen, musea en andere erfgoedinstellingen in de regio. Hieronder staan de bijeenkomsten vanaf begin 2021.

Let's Talk: Organisatie RHCe, E-depot, programma '21/'22
Bijeenkomst 7 juli 2021 

Let's Talk: Digitaliseren van bouwdossiers
Bijeenkomst 22 september 2021

Let's Talk: Kwaliteitszorgsysteem
Bijeenkomst 15 december 2021

Let's Talk: Wet open overheid
Bijeenkomst 16 februari 2022

Let's Talk: Openbaarheid
Bijeenkomst 16 juni 2022

Erfgoedevent
23 juni 2022

Let's Talk: Openbaarheid, e-mailarchivering, hotspots, overbrenging, ruimtelijke plannen
Bijeenkomst 15 september 2022